Sprekers

Sprekers

 

 
Dr. Natascha Campbell-McBride  Gut and Psychology Syndrome

Dr. Natascha Campbell-McBride ontwikkelde een behandeling in eerste instantie voor haar zoon met autisme. Ze ontdekte in haar zoektocht dat er veel overlap is tussen de kenmerken van autisme, AD(H)D, dyslexie, dyspraxie, depressie en lichamelijk klachten zoals darm- en andere spijsverteringsklachten, astma, allergieën en eczeem. 

Meer en meer onderzoek liet zien dat een verstoorde darmwerking en daarmee een verstoord immuunsysteem aan de basis ligt van veel ziekten en klachten.  Veel chronische ziekten en mentale klachten hebben een oorzaak in de darmen. In je darmen zit het grootste deel van je immuunsysteem. En de miljoenen hersencellen (neuronen) in je darmen communiceren met heel je lichaam, ook je hersenen. Daarnaast zit er een heel ecosysteem van micro-organismen in je darmen; je darmflora. Als dit ecosysteem in balans is, produceert het voedingsstoffen voor je en speelt het een belangrijke rol in je immuunsysteem. Als je darmflora uit balans is, produceert ze gifstoffen en ondermijnt het immuunsysteem.

Dr. Natascha Campbell-McBride werkt al jaren vanuit deze wetenschap. En met succes! Duizenden mensen hebben dankzij haar kennis hun gezondheid weer teruggevonden, zowel lichamelijk als mentaal. Wereldwijd werken inmiddels meer dan 500 therapeuten en artsen met haar methode. Haar boek Gut and Psychology Syndrome (GAPS) is een bestseller in verschillende gezondheidscategorieën bij zowel Amazon in de VS als het Verenigd Koninkrijk en nu ook in het Nederlands verkrijgbaar.

 

 

 

Ad Ligtvoet  Trainer, therapeut en voedingsspecialist

Krachttraining als hygiëne maatregel. Om gezond en functioneel ouder te worden is het van essentieel belang om spiermassa en -kracht boven een minimaal niveau te behouden. Wanneer men ongeveer 35% van de oorspronkelijke spiermassa verloren heeft dan kunnen alledaagse handelingen niet meer uitgevoerd worden.

Sarcopenie en dynapenia vormen een groot probleem voor de steeds ouder wordende bevolking.Spiermassa is een endocriene orgaan en is van groot belang voor de gezondheid van veel andere organen. Verlies van spiermassa en -kracht bevorderd osteopenie en osteoporose, en heeft veel negatieve metabolische effecten. Met mijn presentatie hoop ik duidelijk te maken dat het doel van krachttraining niet primair esthetische doelen zijn maar het behouden van een gezond lichaam.

 

 
Mike Donkers  Ervaringdeskundige, coaching en advies